Hladinový spínač MHS 8AC.2

Použití:

Hladinový spínač je určen ke spínání motoru třífázového čerpadla. Lze jej použít k zabezpečení čerpadla proti chodu bez vody, k udržování požadované výšky hladiny v nádrži a signalizaci výšky vodního sloupce.

Popis:

K vyhodnocení výšky hladiny je použit hladinový spínač MHS 8AC doplněný o přívodní svorkovnici silový stykač a jištění pomocných obvodů.. Vlastní spínač je tvořen deskou plošných spojů na které jsou umístěny veškeré prvky spínače včetně připojovací svorkovnice, síťového transformátoru a výstupního relé. Hladinový spínač dovoluje přímé připojení tlakového spínače. Provozní stavy hladinového spínače jsou indikovány diodami LED. Zelená LED indikuje přítomnost síťového napájecího napětí – PŘIPRAVENO, žlutá LED indikuje sepnutý provozní stav – sepnutí kontaktu výstupního relé – PROVOZ. Rudá LED indikuje sepnutý stav tlakového spínače ( bude-li použit). Celá sestava je umístěna v plastové skříňce s vývodkami – krytí IP 54. Jištění je nutno řešit externím jistícím prvkem ( jistič, motorový spouštěč).

TECHNICKÝ POPIS.PDF

MHS 8AC.2
Napájecí napětí 230/400 V, 50 Hz
Příkon 7 VA
Zatížitelnost 6 A – 230/400 V, 50 Hz (2,2 kW)
Napájení sond 12 V, 50 Hz
Max. kapacita kabelu sond 50 nF
Teplota okolí max 40 °C
Vlhkost okolí max 75%
Krytí IP 55
Pracovní poloha vývodky dole
Rozměry 170 x 175 x 85 mm